Bytte av snor på markise

Snorbytte på vindusmarkise

Du kan enkelt bytte snor på markise selv. For å bestille snor, snorklokke og eventuelt ny snorspole velg «Reservedeler» etter du har klikket her.

Slik bytter du snor på din markise:

  • Sørg for at spennet i markisearmen er slapt, slik at du unngår en ubehagelig overraskelse
  • Duken skal være sluppet helt ut
  • Skru av sidedekselet på markisekassetten på den siden snoren går. Når dette er gjort er hele dukrøret løst.
  • Dra snorspolen i enden av dukrøret ut.
  • Nå kan du fjerne restene av den gamle snoren og knyte på en ny. Den nye snoren bør være 3,5 mm markisesnor i ca. 3 meters lengde. Sørg for å vikle snoren ca. 10 ganger rundt spolen, mot dukens rulleretning. Husk at snoren også må gjennom hullet i markisekassetten.
  • Sett spolen tilbake på plass og fest sidedekselet.
  • Bruk en ståltråd eller lignende til å føre snoren inn gjennom hullet i veggen. Nå kan du gå inn og dra snoren til deg.
  • Kutt snoren i passende lengde når markisen er sluppet helt ut og knyt på en snorklokke slik at snoren ikke forsvinner ut gjennom hullet igjen.
  • Dersom markisen ikke lar seg dra opp eller om snoren virker ”låst”, har du viklet snoren feil vei på spolen. Ta i så fall spolen ut igjen og vikle snoren opp på spolen motsatt vei.