Reklamasjon?

Du har 5 års reklamasjonsfrist ved feil eller mangler ved en leveranse fra oss, med unntak av slitedeler spesifisert i våre salgs- og leveringsbetingelser. Det stilles dog krav til reklamasjon innen rimelig tid etter at feilen ble eller burde ha blitt oppdaget. Vår behandling av reklamasjoner tar utgangspunkt i selskapets fastsatte regler vedrørende håndtering av reklamasjoner, forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og Lov om håndverkstjenester med mer for forbrukere.

 

Ved reklamasjon må skjema for melding om reklamasjon fylles ut og sendes inn.

Reklamasjon
Duette® Shades Full Room Photo Grey Brown In Bedroom

Service?

Vi tilbyr også service for utbedring av feil og mangler som måtte ha oppstått, men som ikke omfattes av reklamasjon eller garanti. På denne måten er du sikret et velfungerende solskjermingssystem uansett hva som måtte skje.

 

Vi er tilgjengelige for spørsmål på telefon 95 300 800.

 

Klikk under for skjema som må fylles ut og sendes inn for at serviceoppdrag skal registreres.

Service
Markiser Kjellsmarkiser Hero